izinyanga

Umlando omfisha ngo Gedla u-Kgotso Sethuntsa

Izinto eziningi zikamoya kwakuthiwa akuxoxwa ngazo esidlangalaleni ngesizathu sokuthi zazigadwe ngama-secret society ase-Afrika. Okubuhlungu wukuthi bona kanye labo baNtu yibona abathengisa ulwazi olungcwele kwabezizwe. AbaNtu abaningi abazi ukuthi abelungu namaNdiya yibona namuhla abaphethe izikhwama zangempela, nokuyizona abazosebenzisayo ukulawula izwe. AbaNtu abafana noSosobala basetshenziswa kakhulu, bachitha ulwazi oluyingozi kubelungu, bese begqishwa imali… Yingakho nje akwazi ukwakha …

Umlando omfisha ngo Gedla u-Kgotso Sethuntsa Read More »

The role of traditional medicine in health system

In many parts of rural Africa, traditional medicine practitioners are the most easily accessible and affordable health resource available to the local community and at times the only therapy that exists. This makes the use of traditional medicine as a fundamental component of the African healthcare system, the oldest and perhaps the most assorted of …

The role of traditional medicine in health system Read More »

Shopping Cart