The First Black Owned Social Media

Ilanga LabaNtu Radio

Ilanga LaBaNtu Radio is a symbol of the nation’s cultural and educational advancement

Izimbiza nemithi

Zitholele uhlobo lwezimbiza ze SiNtu ezehlukehlukene. Siqukethe uhlu lwezimbiza, imithi kanye nezintelezi ezihlukene ezelapha zilekelele izifo eziningi ezihlukene.

Somandla Clothing

Reviving our Past, Designing our Future.

Ilanga laBaNtu

Launched due to a rising need to document indigenous healing solutions, we have our elders with knowledge, but we don't know how to access them easily.

Shopping Cart